28 September 2023

Welke gradatie geven jullie aan het vlees dat gebruikt wordt in het natuurlijke voer voor huisdieren?