15 April 2024

Hva er aske i dyrefôr, og anses Wellness CORE å ha høyere askenivåer enn andre merker?